CONTACT

Shilpa Ghai (Chapter Manager)
LG 27 Shaurya Arcade Samvet Shikhar Complex
Raipur C.G.
Phone No.: +91 88899-84442
Email ID: eotyawards@gmail.com


Nikita Wasnik
ANM Strategic Management Consultants Pvt. Ltd.,
P-22 Sector 1, Avanti vihar, Raipur C.G.
Phone No. : +91 95899-99659
Email ID: eotyawards@gmail.com